Assalamualaikum.Do Follow Me? Back To Dashboard? Nice To Meet You.Visit Here Again =3
Status
Say, “My prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds.” - The Holy Quran [6:162]
Kisah Teladan Islamik
Assalamu'alaikum....Selamat datang ke blog Kisah Teladan Islamik....Peace be to you....Welcome to Kisah Teladan Islamik blog...:)

31/03/2012

Author : Cahaya Kebaikan Time : 12:30:00 pm Total Comment : 0

Aurat Wanita Menurut Empat MazhabPERBANDINGAN EMPAT MAZHAB
BERHUBUNG WANITA MERDEKA NISBAH
PADA PANDANGAN LELAKI AJNABI

MALIKI
Semua badannya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Mubah
(harus) didedahkan muka dan dua tapak tangannya di jalan
dan di hadapan lelaki ajnabi,tetapi dengan syarat aman
daripada fitnah. Jika ditakuti fitnah, maka wajib ditutup.

HAMBALI  Ada dua qawl:

1.  Semua badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Muka
dan dua tapak tangannya halal dilihat lelaki ajnabi,
jika aman daripada fitnah. Tetapi wajib ditutup
sekiranya ditakuti mendatangkan fitnah.
2.  Semua badannya, tanpa kecuali. Ini berdasarkan kepada
satu riwayat daripada Iman Ahmad dan inilah qawl yang
paling sahih.

SHAFI’E Ada dua qawl berdasarkan dua riwayat daripada Iman Shafi’e:
1.  Semua badan, tanpa kecuali. Inilah qawl yang paling sahih
atau paling nyata atau mu’tamad, sebagaimana diterangkan
oleh Ibnu Hajar al-Haytamiyy di dalam az-Zawajir dan
al-Baydawiyy di dalam Tafsirnya dan juga para Ulama’
Shafi’iyyah.
2.  Semua badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Mubah
didedahkan muka dan dua tapak tangan di hadapan lelaki
ajnabi dengan syarat aman daripada fitnah. Wajib tutup
muka dan dua tapak tangan itu bukan kerana ianya aurat,
tetapi kerana menutup pintu fitnah dan fasad.

HANAFI  Ada dua qawl, berdasarkan dua riwayat daripada Iman Abu
Hanifah:
1.  Semua badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Mubah di
dedahkan muka dan dua tapak tangan di jalan dan di depan
lelaki ajnabi dengan syarat aman dari fitnah. Jika
ditakuti mendatangkan fitnah atau membawa kepada fasad,
maka wajib ditutup.
2.  Semua badannya, kecuali muka, dua tapak tangan dan dua
qadam (iaitu tapak kaki) dan pergelangannya.

0 Komen:

 
This Template Was Made & Design With Love By Nabila Medan. All Right Reserved To Me.